Una associació de i pels dirigents de l’esport

Suport en formació, assessorament, legal i empresarial 

ESEEA, col·laborador principal en la formació d’ACDE pels dirigents de l’esport

null

Treballem per tot el territori

null

Amb una visió global pels socis

null

Amb equips de treball multidisciplinars

ACDE te com objectiu aconseguir que la majoria dels nostres dirigents disposin d’una eina de coordinació i consulta per la seva tasca com a responsables de negoci.

Actualitat